Tester för att följa utveckling

Hur vet du att du gör framsteg? Är det tillräckligt att bara gå på känsla för att veta att det du gör är rätt? Nja, i många fall är svaret nog att gå på känsla inte är särskilt objektivt. Om du som jag känner att du behöver optimera din träning för att göra rätt sak vid rätt tillfälle, då ska du komma till mig och göra tester så vi kan följa din utveckling mer konkret.

Det finns många olika tester och det är viktigt att du vet varför ett test görs och vilka för- och/eller nackdelar testet har. Det mesta inom träning följer den så kallade specificitetsprincipen vilket betyder att det du tränar blir du bra på. Man kan också översätta det till att vara grenspecifik. Om jag vill bli bra på att cykla, är det primärt cykel jag ska träna.

Samma gäller för tester. För att mäta framsteg på cykel ska vi göra cykelspecifika tester. På bilden ovan gör jag ett VO2-maxtest som är rejält smärtsamt och jobbigt om det görs rätt, men vi får ut värdefull data från testet.

Ett annat vanligt test är tröskeltest, eller snarare laktattest. Det hjälper mig att ge dig rätt träningszoner så du kan styra din träning mer tydligt. Det är inte alltid viktigt med zoner, men kan vara en bra hjälp och fingervisning för många att få struktur och enkelhet i träningen.