Jag har tidigare gått kursen Idrottspsykologi för maximal prestation så lite av det Fredrik tog upp i dag var repetition. Det är ett intressant ämne och det är fascinerande hur ens egna mentala föreställningar och visualiseringar faktiskt kan hjälpa till att nå ett uppsatt mål.