Ett nytt pass som leddes av Peer. Han är ju den klart bästa ledaren men just det här passet var nytt och synken med musiken var inte helt 100. Jag tog ut mig bra hårt, även om jag inte kom lika högt i puls som vanligt. Helt genomblöt och trött i alla fall.